خرید اداری در خیابان مطهری

کد فایل: 36883 آب: دارد ، سن بنا: قدیمی بازسازی شده برق: دارد ، تعداد خط تلفن: 1

106مترهمکف-230ط اول-122ط دوم-108ط چهارم-4دفتر اداری

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی