خریدسالن سوله احمدآباد مستوفی

soleleh-site

خریدسالن سوله احمدآباد مستوفی

مساحت کل:۱۵۰۰ متر

مساحت سالن:۱۰۰۰ متر

جواز صنعتی /کاربری:صنعتی /برق /تلفن /سند ۶دانگ /۷۰ متر دفتری

شماره تماس:09202020444

قیمت متری:۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱

کد ملک:۳۷۲۷۸

خرید,خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید سالن سوله احمد اباد مستوفی,خریدسالن احمدآبادمستوفی,خریدسوله احمدآبادمستوفی,خرید احمدآبادمستوفی