خریدباغچه شهرک طالقانی 1500 متر

کد فایل:20750

متراژ ۱۵۰۰

۱۵۰۰ متر باغچه

با درختان مثمر ۴ساله مثمر زرد آلو،گیلاس،آلو،گوجه سبز و غیره

۱۵۰ اصله درخت واقع در محیطی آرام و دسترسی عالی