جاده مخصوص کرج کارخانه ۴۲۰۰۰متر

جاده مخصوص کرج کارخانه ۴۲۰۰۰متر

مساحت کل: ۴۲۰۰۰ متر مربع

مساحت سالن: ۱۷۰۰۰ متر مربع

اداری: ۱۰۰۰ متر مربع

کاربری: صنعتی         برق: ۱ مگاوات         تلفن: دارد     گاز: دارد    

شماره تماس: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان
شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱

شماره تماس:09202020444

خرید,خرید کارخانه,فروش کارخانه,خرید جاده مخصوص,خرید کارخانه جاده مخصوص,فروش کارخانه جاده مخصوص کرج,فروش کارخانه,فروش