جاده مخصوص کرج وردآورد|فروش زمین صنعتی

جاده مخصوص کرج وردآورد|فروش زمین صنعتی

کدملک:۳۸۸۳۵

مساحت کل : ۵۰۰۰ متر | زمین صنعتی

نوع پروانه: مسکونی| تجاری| مجوز ساخت : ۲۷ طبقه

۲۷ هزار متر تراکم مفید مسکونی | ۱۶۰۰ متر تراکم مفید تجاری

قیمت کارشناسی : ۳۵ میلیارد تومان

 شماره تماس:09202020444

زمین صنعتی,زمین چهار دیواری,خرید زمین صنعتی,خرید زمین چهار دیواری,خرید زمین,