فروش سالن سوله جاده مخصوص کرج ۵۰۰۰۰ متر

مساحت کل : ۵۰۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۱۵۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی

مساحت اداری : ۴۰۰ متر |مساحت نگهبانی/سرایداری: ۱۰۰ متر

|برق : یک مگاوات

تلفن : ۳ خط دارد | آب: دارد چاه | گاز : دارد