جاده ساوه |خرید کارخانه صنعتی

جاده ساوه |خرید کارخانه صنعتی

کدملک :۳۸۹۱۲

مساحت کل: ۲۰۰۰ متر مربع

مساحت سالن: ۶۰۰متر | مساحت انبار: ۲۰۰ متر | نوع سند: اوقافی

قیمت کل : ۱/۶۰۰ (یک میلیاردو ششصد میلیون تومان)

 آب: چاه | برق : موتوربرق | تلفن:۴خط | سن بنا:۴۰ سال

ارتفاع سالن : ۱۲ متر

 شماره تماس:09202020444

جاده ساوه |خرید کارخانه صنعتی

9 مرداد 1396 1:12 ب.ظ