باغ ۲۰۰۰ متر مشکین دشت

باغ ۲۰۰۰ متر مشکین دشت

دارای درخت میوه +استخر دارد

شماره تماس:09202020444