اجاره سوله در جاده مخصوص ۹۰۰ متر

اجاره ۹۰۰ متر سوله در جاده مخصوص
مشاور: آقای محمودی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۳۳۶۸۲
۲۵۰۰ متر زمین | ۹۰۰ متر سوله | ۵۰۰ متر اداری

ک