اجاره سالن و سوله جاده قدیم

?جاده قدیم و مخصوص کرج
? ۸۰۰۰ متر زمین
? ۲۳۰۰ متر سوله
? ۷۰۰ متر اداری

شماره تماس:09202020444
✳️ بهترین موقعیت