اجاره سالن و سوله جاده مخصوص

اجاره
? جاده مخصوص
? ۳۰۰۰ متر زمین
? ۱۷۰۰ متر بنا
⚡️ برق ۴۰۰ آمپر – چاه آب

شماره تماس:09202020444