اجاره بنا در جاده مخصوص ۵۰۰ متر

۵۰۰ متر بنا در جاده مخصوص
مشاور: آقای رحمانی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۹۱۱۸۷۰۳۰
۱۷۰۰ متر زمین | ۵۰۰ متر بنا