اجاره سوله بهداشتی در احمدآباد مستوفی ۵۰۰ متر

۵۰۰ متر سوله بهداشتی در احمدآباد مستوفی | جهت انبار و مشاغل تمیز
مشاور: آقای عرفانی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۰۰۱۲۵
۵۰۰ متر سوله