اجاره زمین سوله صنعتی ۴۵۰۰ متر در جاده قدیم کرج

اجاره زمین سوله صنعتی در جاده قدیم کرج
مشاور: آقای شایان
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۱۰۷۱۵۰
۴۵۰۰ متر زمین- ۱۹۰۰ متر سوله- ۱۰۰۰ متر اداری
کاملاً بهداشتی