اجاره زمین سوله صنعتی ۴۰۰۰ متر

اجاره سوله صنعتی
مشاور: آقای گودرزی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۳۳۱۹۰۰
۴۰۰۰ زمین- ۲۰۰۰ متر سوله- ۴۰۰ متر اداری