اجاره سوله در وردآورد ۴۰۰ متر

اجاره ۴۰۰ متر سوله در وردآورد
مشاور: آقای علیزاده
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۴۱۰۴۰
۶۰۰ متر زمین | ۴۰۰ متر سوله و اداری