اجاره سالن در جاده مخصوص کرج ۲۵۰۰ متر

اجاره ۲۵۰۰ متر سالن در جاده مخصوص کرج
مشاور: آقای صالح محمدی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۴۸۸۲۰
۵۰۰۰ متر زمین | ۲۵۰۰ متر سالن | ۷۰۰ متر زیرزمین | ۱۰۰ متر دفتری