اجاره سوله بهداشتی در شهید رجائی ۲۰۰۰ متر

اجاره ۲۰۰۰ متر سوله بهداشتی در شهید رجائی | تخلیه و آماده تحویل
مشاور: آقای الفتی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۳۷۹۹۹۹۷۵۰
۴۰۰۰ متر زمین | ۲۰۰۰ متر سوله | ۲۰۰ متر اداری