اجاره سوله واقع در آزادگان

اجاره
جاده آزادگان
زمین ۳۵۰۰ متر
سوله ۲۵۰۰ متر
با کلیه امکانات

شماره تماس:09202020444