اجاره سالن بهداشتی در جاده قدیم کرج ۱۲۰۰ متر

۱۲۰۰ متر سالن بهداشتی در ابتدای جاده قدیم کرج
مشاور: آقای عرفانی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۰۰۱۲۵
کف اپوکسی – جهت انبار