اجاره سوله موقعیت عالی بر جاده قدیم کرج ۱۰۰۰ متر

اجاره ۱۰۰۰ متر سوله دارای موقعیت عالی بر جاده قدیم کرج
مشاور: آقای رامین احمدی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۲۶۵۰۰۲
۲۵۰۰ متر زمین | ۱۰۰۰ متر سوله