اجاره سوله صنعتی بر جاده مخصوص ۱۰۰۰ متر

اجاره زمین سوله صنعتی بر جاده مخصوص
مشاور: آقای آسیاچی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۷۵۹۹۶۷
۱۰۰۰ متر زمین- ۵۰۰ متر سوله