اجاره کارگاه کرمان

تلفن:۰۹۱۳۶۵۰۰۰۱۵

محلکرمان

متراژ:۱۷۵۰

ودیعه:۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره:۳۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره ی زمین 70قصبی باچاه اب،برق سه فاز ودواتاق در قائم اباد