۰۹۱۲۴۳۴۷۵۲۴

متراژ:۲۵۰

ودیعه:۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره:۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان