اجاره کارگاه مخصوص

املاک صنعتی فتحاجاره کارگاه مخصوص

کد ملک :۳۸۰۰۲

مساحت کل : ۸۰

برق :  دارد۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

ودیعه : ۲۵/۰۰۰/۰۰۰       /  اجاره ماهیانه :۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلفن تماس: 09202020444

 اجاره کارگاه,اجاره کارگاه,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص چیتگر,اجاره سالن سوله جاده مخصوص چیتگر٫سالن جاده مخصوص