اجاره کارگاه فلاح 180 متر

کد فایل:20520

محل تهران فلاح

متراژ

۱۸۰

ودیعه

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره

۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

۱۸۰ متر مربع،مناسب برای انواع تولیدی خصوصا لباس