اجاره کارگاه در شهرقدس110متر

کد فایل: 36924

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 110 ، آب: دارد برق: دارد ، ، گاز: داردتعداد خط تلفن: دارد