اجاره کارگاه در خیابان خلیج

کد فایل: 37332

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

ارتفاع دیوار: 4/20