اجاره کارگاه جاده قدیم کرج ۳۰۰۰ متر

اجاره کارگاه جاده قدیم کرج

مساحت کل : ۳۰۰۰متر | مساحت سالن : ۱۴۰۰متر | نوع کاربری ا نبار |

مساحت اداری : ۱۰۰ متر |مساحت نگهبانی/سرایداری: ندارد

|برق : دارد|

تلفن : ۱خط دارد | آب: دارد  | گاز : دارد