اجاره کارخانه گرمدره

اجاره کارخانه گرمدره

کد ملک :۳۷۸۵۶

مساحت کل :۵۵۰ / مساحت سالن: /مساحت دفتری:۳۳۰ /سرایداری:

برق :  دارد ۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه :    ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان    / اجاره ماهیانه :۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
اجاره سوله گرمدره مخصوص,اجاره اگرمدره مخصوص,سالن گرمدره مخصوص،سوله گرمدره مخصوص,سالن وسوله گرمدره مخصوص,اجاره سالن وسوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله گرمدره مخصوص,اجاره سالن و سوله گرمدره مخصوص