اجاره کارخانه شهریار

اجاره کارخانه شهریار

کد ملک :۳۹۲۸۹

مساحت کل :مشاع / مساحت سالن:۷۰۰ /مساحت دفتری:دارد /سرایداری:دارد

برق :  دارد ۱۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

ودیعه :  ۲۰۰میلیون      /  اجاره ماهیانه :۲۰میلیون
,اجاره کارخانه شهریار, اجاره کارخانه شهریار،اجاره کارخانه شهریار,اجاره سالن و سوله شهریار اجاره کارخانه,اجاره سالن سوله شهریار، اجاره کارخانه,اجاره سوله,اجاره کارخانه