اجاره کارخانه در یافت آباد 5000متر

کد فایل: 18789

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 5000 ، آب: دارد ، ، متراژ سوله: 2500 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد گاز: دارد وضعیت سند: 2 سند شش دانگ