اجاره کارخانه در کهریزک1000متر

کد فایل: 37120

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 1000 آب: چاه متراژ سوله: 1000 ، برق: 100آمپر/ ارتفاع دیوار: 8