اجاره کارخانه در شهرک صنعتی کوثر

کدفایل:41438

مساحت کل:3310 مساحت سالن:1000 برق:300آمپر سند:دفترچه ای

ودیعه:50/000/000 میلیون تومان اجاره:7/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444