اجاره کارخانه در شهرری800متر

کد فایل: 37050

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 5500 ، آب: دارد متراژ سوله: 800 برق: 100آمپر ،