اجاره کارخانه در سه راه سیمان 1200متر

کد فایل: 36880

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 1200 ، متراژ سوله: 1500مساحت اداری: 70