اجاره کارخانه در خیابان هاشمی115متر

کد فایل: 18658

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 115 ، نوع کف سالن: سنگ ، آب: داردمتراژ سوله: 115 برق: 32 آمپر ، نوع کاربری: تولیدی گاز: داردوضعیت سند: 6 دانگ