اجاره کارخانه در خیابان آزادی350متر

کد فایل: 37026

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

نوع کف سالن: موزائیک ، آب: شهر متراژ سوله: 350 برق: تک فازارتفاع دیوار: 3/5