اجاره کارخانه در جاده قدیم شهریار 6000متر

کد فایل: 38847، متراژ کل زمین: 6000 ، نوع کف سالن:  ، آب: دارد ، سن بنا:  ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: صنعتی ، نوع کاربری:  ، مساحت اداری: 20 ، گاز: ندارد ، :  ، مساحت نگهبانی:  ، تعداد خط تلفن: 2خط