اجاره کارخانه جاده مخصوص

اجاره کارخانه |جاده مخصوص
مساحت کل : ۲۰۰۰ متر | مساحت سالن: ۸۰۰ متر| نوع کاربری صنعتی | کف سالن : بتن | کف محوطه آسفالت
برق :۳ فاز ۵۰ آمپر | آب : لوله کشی |تلفن : ۲ خط |

شماره تلفن:09202020444
اجاره جاده مخصوص|اجاره جاده مخصوص کرج|اجاره کارخانه جاده مخصوص|اجاره سوله جاده مخصوص| اجاره سالن سوله