اجاره پارکینگ در تهرانسر5000متر

کد فایل: 36867 ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 5000 ، آب: دارد ، متراژ سوله: 300 برق: 32 آمپر