آذربایجان غربی، بوکان

نوع ملکصنعتی
متراژ۲,۰۰۰

سالن سرپوشیده به مساحت550مترمربع
اداری لوکس بمساحت 120مترمربع برق 150کیلووات
جرثقیل سقفی. امتیازات. آب. برق. تلفن. اینترنت پرسرعت فیبرنوری