اجاره واحد اداری تهرانسر

املاک صنعتی فتح

اجاره واحد اداری تهرانسر

کد ملک :۳۷۸۸۸

مساحت کل :۳۵

برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه : ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه : ۹۰۰/۰۰۰ تومان

قابل تبدیل است.
اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره واحد اداری تهرانسر جاده مخصوص کرج,اجاره واحد اداری تهرانسر جاده مخصوص کرج,مخصوص کرج,  جاده مخصوص کرج,اجاره واحد اداری تهرانسر جاده مخصوص کرج,اجاره واحد اداری تهرانسر جاده مخصوص کرج,اجاره واحد اداری تهرانسر جاده مخصوص اجاره واحد اداری تهرانسر