اجاره واحدتولیدی

تلفن:۰۹۱۳۷۲۶۴۳۳۰

محلخرم‌آباد

متراژ:۴۰۰۰

ودیعه:توافقی

اجاره:توافقی

مناسب برای کارهای تولیدی صنعتی توزیعی تجاری

29 فروردین 1398 10:44