09351137102

متراژ:۱۸۰۰

ودیعه:۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره:۹۰۰٫۰۰۰ تومان