اجاره مغازه یافت آباد

املاک صنعتی فتح

اجاره مغازه یافت آباد

کد ملک :۳۷۸۵۱

مساحت کل : ۲۵

برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه : ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه :۵۰۰/۰۰۰ تومان
اجاره مغازه,اجاره مغازه,اجاره مغازه یافت آباد,اجاره جاده قدیم اجاره مغازه یافت آباد,اجارهمغازه جاده قدیم کرج,اجاره مغازه جاده قدیم ,اجاره اجاره مغازه یافت آباد