اجاره مغازه مخصوص کرج

املاک صنعتی فتحاجاره مغازه مخصوص کرج

کد ملک :۳۹۰۷۹

مساحت کل : ۷۵

برق :  دارد۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

ودیعه : ۲۰۰میلیون       /  اجاره ماهیانه :۶میلیون
۷۵ متر زیر زمین هم دارد.

تلفن تماس: 09202020444

اجاره مغازه جاده مخصوص کرج ، اجاره مغازه جاده مخصوص,اجاره مغازه ،اجاره مغازه شهید لشگری  جاده مخصوص کرج,خریداجاره مغازه مخصوص,اجاره مغازه شهید لشگری,اجاره مغازه  و واحد تجاری جاده مخصوص کرج