اجاره مغازه شادآباد

اجاره مغازه شادآباد

کد ملک :۳۷۹۵۷

مساحت کل : ۳۲/ مساحت سالن: ۱۶

برق :  دارد ۳ فاز     /   تلفن :  دارد ۲خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه : ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       /  اجاره ماهیانه :۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
اجاره مغازه شاد آباد,اجاره مغازه,اجاره مغازه,خرید  مغازه شاد آباد,خرید مغازه شاد آباد,خرید مغازه شاد آباد   , مغازه شاد آباد , مغازه شاد آباد , مغازه شاد آباد