اجاره مغازه در جاده مخصوص 250متر

کد فایل: 34931
نوع کف سالن: بتون ، آب: دارد
، متراژ سوله: 250
برق: دارد
ارتفاع دیوار: 4
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی