۰۹۱۹۴۲۵۹۴۱۸

صنعتی، کشاورزی و تجاری

متراژ:۷۲۰

ودیعه:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره:۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

720 متر.آب.برق.کانکس.سایبان.پاکدشت بعدازمیدان پارچین الویک نرسیده به کوشش رادیاتور.